Pioneer Hungarian Women in Science and Education

  • 2022. június 7. (kedd) 18.00
  • SZTE Klebelsberg Könyvtár (Ady tér 10.), AudMin
 

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent kötetet dr. habil. Cristian Réka Mónika (SZTE BTK Amerikanisztika Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens) és dr. habil. Kérchy Anna (SZTE BTK Angol Tanszék, egyetemi docens) szerkesztők mutatják be.

 

 

… [az] angol nyelvű tanulmánykötet … az 1945 előtt született, a tudományos kutatás és az oktatás területén jelentős eredményeket elérő nők életútjának és pályaívének bemutatására vállalkozik. A kötet tíz fejezete az orvostudomány, a biológia, a botanika, az ásványtan, a csillagászat, a matematika, a régészet, a pedagógia, a művészetfilozófia és a zenetudomány diszciplínáiban úttörő szerepet játszó „jeles elsők” portréját vázolja fel. Életútjukat és életművüket együtt láttatva a könyvben szereplő portrékból feltárul előttünk tizenhárom magyar kutatónő nőként és tudósként egyaránt értékes világa. (MTA)

 

Ajánló:
A tudomány úttörő magyar nőiről született könyv oktatóink szerkesztése alatt (SZTE)
Tizenhárom kutatónő portréja (MTA)