Az angol irodalom története 2. A kora újkor irodalma

  • 2022. június 8. (szerda) 17.00
  • Cafe Radnóti (Egyetem u. 2.)
 

A Kijárat Kiadónál megjelent kötetet dr. habil. Kiss Attila Attila (SZTE BTK Angol Tanszék, egyetemi docens) és prof. dr. Szőnyi György Endre (SZTE BTK Angol Tanszék emeritus professzor) mutatja be.

A beszélgetés moderátora: dr. habil. Sávai-Matuska Ágnes (SZTE BTK Angol Tanszék, egyetemi docens)

… a legkorszerűbb irodalomtörténeti és kultúratudományi megközelítések alapján mutatja be a kora újkor angol irodalmának főbb műfajait. Eközben tudatosan tágítja az irodalmi jelenségek mezejét: feltárja az irodalom határterületeit, bemutatja az irodalminak tekintett művek környezetét alkotó anyagi kultúrát, valamint az irodalom termelését és fogyasztását befolyásoló politikai, vallási és gazdasági folyamatokat. Így szeretné átformálni a hagyományosan reneszánsz angol irodalomnak nevezett időszakról kialakult képet. Külön rész foglalkozik Shakespeare munkásságával, a hangsúly azonban az életrajzi és kronológiai előszámlálás helyett a „Shakespeare-gépezet” kulturális logikájának, a kultusz kialakulásának és a Shakespeare név intézményesülésének a bemutatására kerül. (Kijárat Kiadó)

Ajánló:
„Nem lehet a kultúra más kontextusaitól elszigetelten vizsgálni az irodalmat” – beszélgetés Kiss Attilával és Szőnyi Györggyel (1749.hu)